Elektronska trgovina i bankarstvo

 

RB Šifra Naziv predmeta Sem. ECTS
PRVA GODINA
1. IIT Informacione i Internet tehnologije I 7
2. RAM Računarska matematika I 8
3. PAWD Poslovne, grafičke i multimedijalne aplikacije sa WEB dizajnom I 7
4. OEFR Osnove ekonomije, finansija i računovodstva* I 8
5. PZIS Pouzdanost informacionih sistema II 8
6. EP Elektronsko poslovanje II 8
7. E1 Engleski jezik I – Intermediate II 6
8. SPKR Socijalni i pravni kontekst računarstva* II 8
Ukupno ECTS I godina 60
DRUGA GODINA
9. PA Programerski alati III 8
10. OM Osnove Menadžmenta III 8
11. E2 Engleski jezik II – UpperIntermediate III 6
12 APS Analiza i projektovanje poslovnih sistema* III 8
13. BP Baze podataka IV 8
14. ET Elektronska trgovina IV 8
15. BE Poslovni engleski za IT stručnjake IV 6
16. BEP Bezbednost elektronskog poslovanja* IV 8
Ukupno ECTS II godina 60
TREĆA GODINA
17. EU e-usluge V 8
18. MIM Marketing i Internet Marketing V 7
19. PK Poslovna komunikacija V 7
20. EB Elektronsko bankarstvo* V 8
21. MPLJR Menadžment projekata i ljudskih resursa VI 6
22. PMP Prodaja i menadžment prodaje VI 6
23. PEP Pravo u elektronskom poslovanju VI 6
24. SP Stručna praksa (u Comtrade-u) VI 4
25. ZR Završni rad sa profesionalnim veštinama i pripremom za karijeru VI 8
Ukupno ECTS III godina  60
Ukupno ECTS 180

 

* Preporučeni izborni predmet za ovaj profil.

Listu svih izbornih predmeta možete pogledati ovde.